Visa virusstam:

Tre personer i skyddskläder bär på en bår

Kartan visar Ebolautbrott vid olika tillfällen. Cirklarnas färg representerar olika virusstammar och cirkelns storlek antal insjuknade. Cirkelns genomskinlighet representerar utbrottets dödlighet (procentuellt antal dödsfall). För musen över, eller klicka på cirklarna för att läsa mer om respektive utbrott. (Uppdaterad 29:e september)